Uitvaart Informatie: Begrippen en zaken rond het crematorium.

Op deze pagina vindt u een omschrijving van zaken die van belang zijn rond crematoria. Wilt u terug naar de algemene Uitvaart Informatie index, click dan hier. U kunt ook onderaan deze pagina terugkeren naar de algemene index. Onderstreepte begrippen zijn ook apart omschreven, door er op te clicken gaat u direct naar de betreffende beschrijving.


Aan het zicht onttrekken van de kist
In veel crematoria kan er voor gekozen worden om aan het einde van de herdenkingsbijeenkomst, al dan niet onder Muziek de kist met de overledene aan het zicht te onttrekken. Vaak kan dit doordat er een gordijn tussen de kist en de aanwezigen wordt gesloten, soms kan dit doordat de kist langzaam in de vloer kan zakken. In overleg met het crematorium is het soms ook mogelijk om de kist met de overledene in het bijzijn van alle aanwezigen de Aula uit te rijden.

Afscheid van de overledene
In een crematorium of tijdens een crematie kan op verschillende momenten voor het laatst fysiek afscheid worden genomen van de overledene. Wanneer de kist van de overledene in het crematorium niet meer wordt geopend, wordt er voor het laatst fysiek afscheid genomen van de overledene op de plaats waar de overledene opgebaard is geweest. Er kan ook worden besloten dat de kist met de overledene nog wordt geopend in de Familiekamer en daar voor aanvang van de bijeenkomst definitief wordt gesloten. Het is ook mogelijk om de kist met de overledene tijdens de bijeenkomst in de Aula van het crematorium geheel of gedeeltelijk te openen en tijdens of na de bijeenkomst de kist definitief te sluiten. Dit kan in aanwezigheid van alle bezoekers, of na afloop van de bijeenkomst in de (kleine) familiekring.

Algemene nis
De algemene nis is binnen het crematorium de plaats waar de As van de overledene bewaard wordt. In verband met de Asrust wordt deze as hier minimaal een maand bewaard.

As van de overledene
Aan het eind van de daadwerkelijke crematie van de overledene, wordt de as van de overledene met grote zorgvuldigheid verzameld. Deze as wordt eerst gezeefd en zo ontdaan van alle eventuele niet verbrande onderdelen, zoals metalen handgrepen en/of spijkers van de kist maar ook de eventuele metalen delen die een overledene in het lichaam gehad zou kunnen hebben. Nadat de as gezuiverd is, wordt het vermalen tot een fijn poeder. Dit poeder komt vervolgens in een afsluitbare koker waarop de gegevens van de overledene en het Registratienummer worden vermeld. Deze koker wordt vervolgens minimaal een maand opgeslagen in de Algemene nis van het crematorium.

Asbestemming
Na een crematie wordt de As van de overledene eerst een maand bewaard in het crematorium. Deze Asrust staat beschreven in de Wet op de Lijkbezorging. Na deze maand mag de as door de nabestaanden worden opgehaald. Er kan echter ook worden besloten om de as van de overledene later bij het crematorium op te halen. De as kan worden overgebracht in een Urn. Deze urn kan in huis op een speciale plaats bewaard worden, maar kan ook worden bijgezet in een Columbarium of in een Urnenwand of Urnenmuur. De urn kan ook worden begraven in een Urnengraf, of worden Bijgezet in een bestaand graf. Een andere mogelijkheid is om de as van de overledene te Verstrooien. Daarnaast zijn er ook nog een aantal Bijzondere asbestemmingen.

Asrust
In de Wet op de Lijkbezorging staat beschreven dat de As van de overledene na de crematie minimaal een maand bewaard moet worden in het crematorium. Deze periode wordt de asrust genoemd. In het crematorium wordt de as bewaard in de Algemene nis. Na minimaal een maand kan de as van de overledene desgewenst worden Verstrooid, worden Bijgezet of worden bewaard in een Urn.

Aula
De herdenkingsbijeenkomst in het crematorium wordt gehouden in de aula. Bij veel crematoria is de aula in z'n geheel of in delen te gebruiken, afhankelijk van het aantal aanwezigen. De aula bevat vaak een soort podiumgedeelte waar de kist met de overledene wordt geplaatst. De stoelen in de aula zijn vaak in een soort halve cirkel gerangschikt, zodat iedere aanwezige direct zicht heeft op de kist met de overledene. In de aula kan Muziek worden beluisterd en sommige aula's hebben standaard mogelijkheden voor video-opname. De meeste crematoria werken met een strakke planning, hetgeen betekent dat er vooraf een bepaalde tijdsduur wordt gereserveerd, die niet mag worden overschreden.

Bijzetten of begraven van de as
Na de maand Asrust kan desgewenst de As van de overledene worden opgehaald in het crematorium. De as kan worden Verstrooid of worden bijgezet in een Columbarium of in een Urnenwand of Urnenmuur. De as kan ook worden begraven in een Urnengraf of worden Bijgezet in een bestaand graf.

Bijzondere asbestemmingen
Naast het bewaren in een Urn of het Verstrooien van de as, zijn er ook speciale andere mogelijkheden. Zo kan de As van een overledene ook verstrooid worden midden op zee, of de ruimte in geschoten worden. As van de overledene kan ook worden samengeperst tot een diamant die in een sieraad kan worden verwerkt. Daarnaast zijn er speciale asbusjes waarin een deel van de as als halssieraad kan worden gedragen. De as van de overledene kan ook verwerkt worden in een tatoeage. Steeds meer creatieve toepassingen worden bedacht waarbij de as van de overledene wordt verwerkt. Onlangs bood een bedrijf de optie aan de as van een overledene te verwerken in potloden.

Cremeren zonder kist
Het is in Nederland niet verplicht om een overledene in een kist te cremeren. Dit betekent dat de overledene ook gewikkeld mag zijn in doeken of een speciale Lijkwade. Wanneer geen kist wordt gebruikt, dient de overledene wel op een draagbaar of Opbaarplank gelegd te worden om Vervoer van de overledene mogelijk te maken.

Columbarium
Een columbarium is een speciale ruimte bij het crematorium of op een begraafplaats, waar Urnen bewaard kunnen worden. Vaak betreft het nisjes of schappen die gehuurd kunnen worden en waar desgewenst een herdenkingsplaatsje kan worden gecreëerd, of kleine herinneringen kunnen worden neergezet.

Familiekamer
De meeste crematoria hebben een aparte kamer waar de familie, al dan niet met de overledene, zich kan afzonderen. Vaak komt de familie hier samen, voordat de herdenkingsbijeenkomst in de Aula begint. Desgewenst kan de familie hier ook Afscheid nemen van de overledene of zich even terugtrekken voor aanvang van een condoleance-bijeenkomst.

Kistregistratieformulier
Voordat een crematie kan plaatsvinden, dient de uitvaartverzorger een formulier aan de crematoriumbeheerder te overhandigen waarop de gegevens van de overledene staan en een registratienummer. Dit registratienummer dient zich ook op de kist te bevinden, of op de Lijkwade of andere bedekking wanneer de overledene zonder kist wordt gecremeerd. Dit kistregistratieformulier wordt door de crematoriumbeheerder later gekoppeld aan het Registratienummer van de overledene.

Koffiekamer
In de koffiekamer kan na afloop van de herdenkingsbijeenkomst gelegenheid tot condoleren worden geboden. Naast de gebruikelijke koffie en cake zijn er in de meeste crematoria tegenwoordig veel meer mogelijkheden tot gebruik van consumpties en/of hapjes. Uiteraard bent u nooit verplicht gebruik te maken van de koffiekamer, maar bij een aansluitende condoleance-bijeenkomst na de herdenkingsdienst kan het wel erg praktisch zijn. Ook hier geldt dat de koffiekamer voor een bepaalde tijd wordt gereserveerd, een tijd die doorgaans niet kan worden overschreden.

Kosten crematorium
De kosten van het gebruik van een crematorium zijn afhankelijk van de tijdsduur dat het crematorium wordt gereserveerd. Daarnaast zijn er ook regionaal verschillen. De kosten voor een crematie inclusief het gebruik van de Aula voor een half uur liggen ongeveer tussen 800 - 1100 euro. Bij een crematie op zaterdag worden deze tarieven doorgaans verhoogd met 50%. De kosten voor het opslaan van de as gedurende de periode van Asrust bedragen rond de 100 euro. Voor consumpties in de Koffiekamer worden horeca-tarieven betaald. De kosten voor een Technische crematie liggen rond de 600-700 euro.

Muziek
Ieder crematorium heeft de mogelijkheid om muziek te laten horen in de Aula. Vrijwel ieder crematorium heeft zelf een uitgebreide muziekcollectie waaruit gekozen kan worden, maar ook eigen muziek op CD kan gebruikt worden. Bij zelfgemaakte CD's is het belangrijk van te voren te controleren of de afspeelapparatuur de CD kan afspelen! Veel crematoria hebben daarnaast standaard een piano en/of orgel in de aula staan, die (tegen betaling) gebruikt kan worden. Ook live muziek behoort meestal tot de mogelijkheden.

Oven
De verbrandingsoven in een crematorium bevindt zich in een apart gedeelte van het crematorium en is normaalgesproken niet toegankelijk voor publiek. De oven moet voldoen aan allerlei wettelijke regels en heeft een paar uur nodig voor een volledige verbranding van de overledene. De oven is zo geconstrueerd dat de voorkant geopend kan worden zonder dat er vuur zichtbaar is. Middels rollers wordt de overledene met de kist, Opbaarplank of Draagbaar in de oven gerold. Pas wanneer de oven weer gesloten is, zal één en ander ontbranden. Na verbranding en afkoeling wordt de As van de overledene zorgvuldig verzameld en verder verwerkt. In sommige crematoria mogen (een deel van) de nabestaanden de overledene begeleiden naar de oven om de overledene desgewenst zelf in de oven in te voeren.

Pacemaker
Bij een crematie is het niet toegestaan dat de overledene nog een pacemaker draagt. Deze zal in dat geval door de uitvaartverzorger worden verwijderd. Dit kan kort na overlijden bij de Laatste verzorging maar zou bijvoorbeeld ook kunnen vlak voordat de overledene wordt gecremeerd. Wanneer de overledene wordt begraven, is het verwijderen van een pacemaker niet op iedere begraafplaats verplicht.

Registratie van de overledene
Wanneer de overledene in het crematorium in de Oven wordt ingebracht, gaat er direct een vuurvast steentje mee met een registratienummer. Dit registratienummer wordt direct gekoppeld aan het nummer op het Kistregistratieformulier. Na de crematie blijft het vuurvaste steentje bij de As van de overledene totdat de as in het crematorium wordt opgeslagen voor de maand Asrust. De koker waarin de as zich bevindt wordt dan voorzien van de gegevens van de overledene.

Strooiveld
Veel crematoria en begraafplaatsen kennen een apart strooiveld waar na een crematie de As van een overledene kan worden verstrooid. Afhankelijk van de regels van het crematorium, kan daar soms ook een (kleine) Gedenksteen worden geplaatst.

Technische crematie
Het is mogelijk om een overledene in het crematorium te laten cremeren, zonder gebruik te maken van de andere faciliteiten van het crematorium. Een dergelijke crematie wordt een technische crematie genoemd. De overledene wordt dan uitsluitend naar het crematorium gebracht om gecremeerd te worden. Er wordt dus geen herdenkings- en/of condoleance-bijeenkomst in het crematorium gehouden. In de praktijk gebeurt dit wanneer er een herdenkings- en/of condoleance-bijeenkomst elders wordt gehouden of wanneer er besloten is dat er helemaal geen herdenkings- en/of condoleance-bijeenkomst wordt gehouden.

Urn
Wanneer de As van de overledene na de wettelijke periode van Asrust bij het crematorium wordt opgehaald, kan er voor gekozen worden om de as te bewaren of bij te zetten in een urn. In de Wet op de Lijkbezorging zijn hiervoor geen wettelijke bepalingen opgenomen dus er is geen verplichting om de as in een officiële urn te bewaren. Urnen zijn verkrijgbaar in allerlei vormen en maten. Een urn kan desgewenst worden bijgezet in een Columbarium, een Urnenwand of Urnenmuur, een Urnengraf maar kan ook op een speciale plaats worden bewaard.

Urnengraf
Op veel begraafplaatsen en bij veel crematoria is het mogelijk om na een crematie de Urn met de As van de overledene op een speciale urnenbegraafplaats te begraven. Een dergelijk urnengraf is doorgaans veel kleiner dan een normaal graf. Ook op een urnengraf kan doorgaans een Gedenksteen worden geplaatst.

Urnenwand of Urnenmuur
Op veel begraafplaatsen en bij veel crematoria is een apart gedeelte ingericht waar na een crematie de Urn met de As van de overledene zichtbaar kan worden geplaatst in een speciale nis in een muur of wand. Deze nis biedt vaak ook extra ruimte voor (kleine) herdenkingssymbolen of bijvoorbeeld een foto.

Verstrooien
In plaats van de As van de overledene te bewaren in bijvoorbeeld een Urn is het ook mogelijk om de as te verstrooien. Dit kan bijvoorbeeld op een speciaal Strooiveld bij het crematorium of bij een begraafplaats. Wanneer de as van de overledene wordt verstrooid op het strooiveld van het crematorium, kan dat in opdracht van de nabestaanden door een crematoriummedewerker gebeuren, al dan niet in aanwezigheid van de nabestaanden. Nabestaanden kunnen ook zelf de as van de overledene verstrooien op het strooiveld. Aan het verstrooien van de as van de overledene op het strooiveld zijn kosten verbonden. Maar de as mag in principe ook op iedere andere plek worden verstrooid, mits de eigenaar van de grond waarop de as verstrooid wordt, daar toestemming voor geeft. Tenslotte zijn er ook Bijzondere asbestemmingen met betrekking tot het verstrooien van de as.Wilt u terug naar de algemene Uitvaart Informatie index, click dan hier.