Uitvaart Informatie: Begrippen en zaken rond uitvaartverzekeringen en uitvaartverenigingen.

Op deze pagina vindt u een omschrijving van zaken die van belang zijn rond uitvaartverzekeringen en uitvaartverenigingen. Wilt u terug naar de algemene Uitvaart Informatie index, click dan hier. U kunt ook onderaan deze pagina terugkeren naar de algemene index. Onderstreepte begrippen zijn ook apart omschreven, door er op te clicken gaat u direct naar de betreffende beschrijving.


Aanvullende verzekeringen
Uitvaartverzekeringen en Uitvaartverenigingen keren bij overlijden of een bedrag uit, de Kapitaal uitvaartverzekering of bieden diensten aan na overlijden voor het verzorgen van de uitvaart, de Natura uitvaartverzekering. Doordat in de loop der jaren de uitvaartkosten flink zijn gestegen, blijkt soms het uitgekeerde kapitaal of de aangeboden diensten niet toereikend te zijn om een uitvaart volledig te verzorgen. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden daarom aanvullende verzekeringen aan.

Akte van Cessie
Wanneer iemand bij leven een Kapitaal uitvaartverzekering heeft afgesloten, zal de verzekering bij overlijden een bedrag uitkeren dat bedoeld is voor het verzorgen van de uitvaart. Uiteindelijk zal (een groot deel van) dit bedrag terecht komen bij de uitvaartverzorger die wordt ingeschakeld door de nabestaanden. Dit is de reden dat de uitvaartverzorger de nabestaanden kan voorstellen om desgewenst een Akte van Cessie te ondertekenen. Door ondertekening gaan de nabestaanden er mee accoord dat de uitvaartverzekering de uitkering van de kapitaal uitvaartverzekering rechtstreeks aan de uitvaartverzorger zal uitkeren om de kosten van de uitvaart te voldoen. Natuurlijk is er in de Akte van Cessie opgenomen dat, wanneer de uitkering van de kapitaalverzekering meer bedraagt dan de kosten van de uitvaart, het restbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.

Kapitaal Uitvaartverzekering
Bij een kapitaal uitvaartverzekering wordt bij overlijden van de verzekerde aan de nabestaanden een bepaald kapitaal uitgekeerd, bedoeld om de kosten van de uitvaart te dekken.

Levensverzekering
Een levensverzekering lijkt in veel opzichten op een Kapitaal uitvaartverzekering. Ook een levensverzekering keert vaak een bedrag uit bij overlijden van de verzekeringsnemer. Dit bedrag kan natuurlijk ook aangewend worden om de uitvaartkosten te voldoen, maar is hier niet altijd primair voor bedoeld. Zo zijn veel hypotheken gekoppeld aan een levensverzekering, met als doel om met de uitkering van de levensverzekering de hypotheek te kunnen aflossen bij overlijden van de hypotheeknemer.

Natura uitvaartverzekering
Bij een natura uitvaartverzekering wordt bij overlijden van de verzekeringsnemer niet een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden, maar worden diensten aangeboden om de uitvaart te verzorgen. Hiervoor hebben Uitvaartverzekeringen en Uitvaartverenigingen soms uitvaartverzorgers in dienst, maar soms wordt door de verzekering of vereniging een externe uitvaartverzorger ingeschakeld. Soms zijn de verzekerde diensten niet toereikend om de gehele uitvaart te verzorgen waardoor aanvullende diensten bij de nabestaanden apart in rekening worden gebracht. Om deze extra diensten ook te verzekeren, kan een Aanvullende verzekering worden afgesloten. Veel uitvaartverzekeringen en uitvaartverenigingen maken bij uitkering van een natura uitvaartverzekering gebruik van vaste externe uitvaartverzorgers. Mocht deze uitvaartverzorger niet de keuze zijn van de nabestaanden, dan kunnen deze de verzekering of vereniging meedelen dat zij een Eigen uitvaartverzorger willen inschakelen. In dat geval zal de verzekering of vereniging een bedrag uitkeren aan de door de nabestaanden gekozen uitvaartverzorger voor de dekking van de uitvaartkosten.

Uitvaartvereniging
De oorsprong van de oprichting van uitvaartverenigingen, vaak zo'n 100 jaar geleden, ligt in het uitgangspunt dat door gezamelijkheid ook voor minder bedeelden een waardige uitvaart georganiseerd kan worden. Veel uitvaartverenigingen beschikken hiervoor over eigen uitvaartverzorgers en hebben eigen rouwcentra en/of aula's voor herdenkingsbijeenkomsten. Steeds vaker gaan uitvaartverenigingen samenwerkingsverbanden aan met verzekeringsmaatschappijen, of worden zelfs volledig overgenomen.

Uitvaartverzorger kiezen
Bijna alle Verzekeringsmaatschappijen en Uitvaartverenigingen hebben hun eigen uitvaartverzorgers. Deze uitvaartverzorgers zijn of in dienst bij de verzekeringsmaatschappij of vereniging, of hebben een samenwerkingsverband met de verzekeringsmaatschappij of uitvaartvereniging. Mocht deze uitvaartverzorger echter niet de keuze van de nabestaanden zijn, dan hebben nabestaanden het recht om bij de verzekeringsmaatschappij of uitvaartvereniging aan te geven dat zij gebruik willen maken van een andere uitvaartverzorger. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij of uitvaartvereniging hiermee accoord gaan.

Uitvaartverzekering
Vrijwel iedere verzekeringsmaatschappij biedt uitvaartverzekeringen aan. Veelal zijn er twee mogelijkheden, een Kapitaal uitvaartverzekering of een Natura uitvaartverzekering.Wilt u terug naar de algemene Uitvaart Informatie index, click dan hier.