Toepassingen van Beeld en geluid

Beeld en geluid van een uitvaart of herdenkingsdienst

De dagen vanaf overlijden tot en met de uitvaart worden door nabestaanden vaak in een soort roes beleefd. Emotioneel van slag, worden nabestaanden vaak geleefd in deze dagen, ook door het vele regelwerk en de vaak moeilijke beslissingen die moeten worden genomen in een betrekkelijk korte tijd.

Het gebeurt daarom regelmatig dat nabestaanden zich dagen na de uitvaart slechts met moeite kunnen herinneren wat er tijdens de uitvaart allemaal heeft plaatsgevonden of wat er gezegd is door eventuele sprekers. Vaak herinneren zij zich wel dat de uitgesproken woorden hen erg geraakt hebben, maar wat er precies gezegd is of hoe het gezegd is, kan men zich niet herinneren.

En na weken of maanden worden herinneringen van een afscheidsbijeenkomst vanzelfsprekend ook minder. Voor nabestaanden is het vaak juist heel belangrijk om ook na een langere periode nog te weten welke woorden zijn uitgesproken bij het afscheid van hun dierbare.

Het is steeds vaker mogelijk dat er een geluidsopname of video-opname van de herdenkingsbijeenkomst gemaakt. Zeker bij een bijeenkomst in een crematorium of kerk, maar ook steeds vaker bij bijeenkomsten op andere locaties.

Beeld en geluid tijdens een herdenkingsbijeenkomst

Tijdens een herdenkingsbijeenkomst zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van beeld en geluid. En natuurlijk geldt ook hier: het hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel.

Bij veel herdenkingsbijeenkomsten wordt een zogenaamd In Memoriam uitgesproken: een korte beschrijving van het leven van de overledene. Het kan heel mooi zijn om deze woorden te illustreren met beelden uit het leven van de overledene. Dit kan door gebruikmaking van foto's en/of video-materiaal.

Soms vinden nabestaanden het nog mooier om beelden te ondersteunen met muziek in plaats van met gesproken woord. Zo ontstaat een In Memoriam in beeld en geluid.

Indien gewenst, heb ik de kennis en de technische middelen in huis om in overleg met u, een In Memoriam in beelden samen te stellen en tijdens een herdenkingsbijeenkomst te gebruiken.